Latest

Bức Tranh Về Sự Khiêm Nhường

Trong mùa Phục Sinh, tôi cùng vợ tôi tham dự buổi nhóm tại một hội thánh, nơi người tham dự mô phỏng lại những sự kiện mà Chúa Giê-xu và các môn đồ trải qua đêm trước khi Ngài chịu đóng đinh. Theo đó, các nhân sự hội thánh đã rửa chân cho một số…

Giờ Phút Đen Tối Nhất Của Cuộc Đời

Charles Whittlesey là anh hùng của mọi anh hùng. Người lãnh đạo của “Tiểu Đoàn Mất Tích” trong Thế Chiến I, ông nhận Huân Chương Danh Dự cho lòng dũng cảm khi đơn vị bị mắc kẹt phía sau biên giới kẻ thù. Khi Khu Mộ Chiến Sĩ Vô Danh được hoàn thành, Charles được…

Giờ Phút Đen Tối Nhất Của Cuộc Đời

Charles Whittlesey là anh hùng của mọi anh hùng. Người lãnh đạo của “Tiểu Đoàn Mất Tích” trong Thế Chiến I, ông nhận Huân Chương Danh Dự cho lòng dũng cảm khi đơn vị bị mắc kẹt phía sau biên giới kẻ thù. Khi Khu Mộ Chiến Sĩ Vô Danh được hoàn thành, Charles được [...]

Giờ Phút Đen Tối Nhất Của Cuộc Đời

Charles Whittlesey là anh hùng của mọi anh hùng. Người lãnh đạo của “Tiểu Đoàn Mất Tích” trong Thế Chiến I, ông nhận Huân Chương Danh Dự cho lòng dũng cảm khi đơn vị bị mắc kẹt phía sau biên giới kẻ thù. Khi Khu Mộ Chiến Sĩ Vô Danh được hoàn thành, Charles được [...]

Vượt Biển Tâm Linh

Cuốn Longitute [tạm dịch: Kinh độ] giành giải thưởng của Dava Sobel mô tả tình trạnh tiến thoái lưỡng nan các thủy thủ trước kia đối mặt. Họ dễ dàng xác định được vĩ độ bắc hay nam bằng độ dài của ngày hay chiều cao của mặt trời. Tuy nhiên cách tính kinh độ bắc…

Vượt Biển Tâm Linh

Cuốn Longitute [tạm dịch: Kinh độ] giành giải thưởng của Dava Sobel mô tả tình trạnh tiến thoái lưỡng nan các thủy thủ trước kia đối mặt. Họ dễ dàng xác định được vĩ độ bắc hay nam bằng độ dài của ngày hay chiều cao của mặt trời. Tuy nhiên cách tính kinh độ bắc [...]

Vượt Biển Tâm Linh

Cuốn Longitute [tạm dịch: Kinh độ] giành giải thưởng của Dava Sobel mô tả tình trạnh tiến thoái lưỡng nan các thủy thủ trước kia đối mặt. Họ dễ dàng xác định được vĩ độ bắc hay nam bằng độ dài của ngày hay chiều cao của mặt trời. Tuy nhiên cách tính kinh độ bắc [...]

Hơn Cả Chờ Đợi

Tôi không biết ở nơi bạn sống thì thế nào còn tôi khi gọi thợ đến sửa chữa các thiết bị của mình thì công ty nói đại khái là “Trong khoảng 1 giờ đến 5 giờ chiều thợ sửa chữa sẽ đến đó”. Vì tôi không biết khi nào thợ sửa chữa sẽ đến…

Hơn Cả Chờ Đợi

Tôi không biết ở nơi bạn sống thì thế nào còn tôi khi gọi thợ đến sửa chữa các thiết bị của mình thì công ty nói đại khái là “Trong khoảng 1 giờ đến 5 giờ chiều thợ sửa chữa sẽ đến đó”. Vì tôi không biết khi nào thợ sửa chữa sẽ đến [...]

Hơn Cả Chờ Đợi

Tôi không biết ở nơi bạn sống thì thế nào còn tôi khi gọi thợ đến sửa chữa các thiết bị của mình thì công ty nói đại khái là “Trong khoảng 1 giờ đến 5 giờ chiều thợ sửa chữa sẽ đến đó”. Vì tôi không biết khi nào thợ sửa chữa sẽ đến [...]

Mất Trí Nhớ

Đối lúc khi phải đối mặt với những khoảng thời gian khó khăn, chúng ta mất tinh thần và quên đi ân điển của Chúa. Nhưng cách tốt nhất để tái lập tấm lòng biết ơn là thay những thời gian quẫn trí bằng cách cẩn trọng nhớ lại sự chu cấp của Chúa dành…

Mất Trí Nhớ

Đối lúc khi phải đối mặt với những khoảng thời gian khó khăn, chúng ta mất tinh thần và quên đi ân điển của Chúa. Nhưng cách tốt nhất để tái lập tấm lòng biết ơn là thay những thời gian quẫn trí bằng cách cẩn trọng nhớ lại sự chu cấp của Chúa dành [...]

Mất Trí Nhớ

Đối lúc khi phải đối mặt với những khoảng thời gian khó khăn, chúng ta mất tinh thần và quên đi ân điển của Chúa. Nhưng cách tốt nhất để tái lập tấm lòng biết ơn là thay những thời gian quẫn trí bằng cách cẩn trọng nhớ lại sự chu cấp của Chúa dành [...]

Khiến Điều Xấu Lánh Xa

Trong quyển The Hobbit của J. R. R. Tolkien, thuật sĩ Gandalf giải thích lý do chọn Bilbo để cùng những người lùn khác chống kẻ thù. Ông nói “Samuran tin chỉ có một sức mạnh to lớn mới có thể chống lại cái xấu, nhưng tôi nhận thấy những hành động nhỏ bé mỗi…

Khiến Điều Xấu Lánh Xa

Trong quyển The Hobbit của J. R. R. Tolkien, thuật sĩ Gandalf giải thích lý do chọn Bilbo để cùng những người lùn khác chống kẻ thù. Ông nói “Samuran tin chỉ có một sức mạnh to lớn mới có thể chống lại cái xấu, nhưng tôi nhận thấy những hành động nhỏ bé mỗi [...]